Dagens klubbmöte gästades av Generalsekreterare för Rotarys Doctors Sweden Karin Håkansson. Rotary Doctors verkar i norra Kenya och fokuserar främst i områdena North Pokot och Tranzoia counties. Dessa områden är mycket fattiga och har under flera år lidit av torka och missväxt. Kriget i Ukraina har gjort det svårare för dem att köpa säd därifrån.
Rotary Doctors har under årens lopp sänt ut läkare och tandläkare och nu även barnmorskor för att som volontärer hjälpa befolkning med sjukvård och tandvård på kenyanska hälsocentraler. Man handleder och utbildar Kenyansk sjukvårdspersonal samt tar även emot patienter och ger medicinsk vård. Tandläkarna sätter upp mobila kliniker i anslutning till skolorna för att barnen skall kunna få tandvård, samt råd om hur man undviker karies i tänderna. Kenyansk personal håller tandvårdslektioner för barnen.
Rotarys Doctors jobbar också med barnens hälsa: vaccinering, kontroll av tillväxt/undernäring (extra gröt till undernärda barnen)mödravård, preventivvård.
Kvinnors rätt till hälsa är ett projekt som pågått sedan 2019. Man jobbar tillsammans med Forum Civ. Man jobbar med Kvinnogrupper, Mansgrupper och Ungdomsgrupper. Kvinnlig könsstympning, tidiga giftermål av unga flickor samt utbildning för flickor är viktiga ämnen för dessa grupper att diskutera och försöka få en förändring på.
Vatten och sanitet är också ett arbetsområde för Rotarys Doctors. Brunnar och latriner har finansierats i områdena och diarré-sjukdomarna har minskat med 60-70 %.
Värnamo Rotaryklubb fick 2011 en donation av en medlem. Under 11 år skänkte klubben ca 300 000/år enl donatorns önskemål. Under föregående år skänkte klubben ytterligare 1,7 milj. kronor från donationen. Under innevarande rotaryår 2022/2023 har donationen finansierat 8 läkare och 2 tandläkare (kostnaden för en läkare är ca 30 000, biljetter vaccinationer mm). Alla läkare, tandläkare och barnmorskor som åker ut jobbar som volontärer.
Följ gärna Rotary Doctors Sweden på Facebook!